kinh tế - tài chính

Quy định hỗ trợ BHYT bắt buộc đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài trình độ tiến sĩ và thạc sĩ
Ngày đăng 27/07/2022 | 10:56  | View count: 174

Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học.

     Theo đó, nội dung hỗ trợ BHYT bắt buộc đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài trình độ tiến sĩ và thạc sĩ như sau:

     - Mức BHYT bắt buộc:

     Thực hiện thanh toán theo mức quy định của nước sở tại (căn cứ theo mức thông báo trong giấy tiếp nhận học viên của cơ sở đào tạo) và được cấp bằng đồng đô la Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại; tối đa không vượt quá 1.000 đô la Mỹ/người/năm;

     - Trường hợp người học có nguyện vọng mua BHYT ở mức cao hơn mức quy định nêu trên thì phải tự bù phần chênh lệch.

     Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền vé máy bay đi và về (hạng phổ thông) như sau:

     - Người học được cấp một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam (trừ trường hợp được phía bạn đài thọ) trong toàn bộ thời gian đào tạo;

     - Thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước.

     Thông tư 30/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/7/2022.

Nguồn: BHXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận