kinh tế - tài chính

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày đăng 27/07/2022 | 10:58  | View count: 169

HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, trong đó Phụ lục 04 quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

    Đối tượng áp dụng: Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ trường hợp đóng theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chương III Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH), đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm:

     Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Người lao động giúp việc gia đình; Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

     Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm).

     Mức hỗ trợ: Người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể: Hỗ trợ thêm 30% tiền đóng BHXH tự nguyện với người thuộc hộ nghèo; 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các nhóm khác. Như vậy, tổng mức hỗ trợ của Nhà nước và ngân sách thành phố dành cho người tham gia BHXH tự nguyện được áp dụng như sau: Người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 60%; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 50%, các nhóm đối tượng khác được hỗ trợ 20%. Theo đó, mức đóng hàng tháng thấp nhất đối với người thuộc hộ nghèo là 132.000 đồng, hộ cận nghèo là 165.000 đồng, người thuộc đối tượng khác là 264.000 đồng.

     Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2022 đến hết 31/12/2025.

     Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ ngân sách quận.

Nguồn: BHXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận