kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 16/09/2022 | 16:00  | View count: 29

Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2022, BHXH quận đã thu được 1.166 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch được giao; thực hiện chi trả các chế độ BHXH với tổng số tiền 1.776 tỷ đồng tăng 235 tỷ đồng tương đương 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Công tác chi BHYT: 3.937 tỷ đồng tăng 0,03% so với cùng kỳ năm trước. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho 33.897 lượt người.

     Trong 8 tháng đầu năm 2022, BHXH quận đã tham mưu UBND quận ban hành 17 văn bản chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Đề xuất BHXH TP Hà Nội ra quyết định kiểm tra 45 đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra 5 đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời lập hồ sơ đề nghị BHXH TP ra quyết định thanh tra chuyên ngành 8 đơn vị truy thu BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra xác minh 62 đơn vị thanh toán tiền ốm đau, thai sản cho người lao động có dấu hiệu nghi ngờ lạm dụng quỹ BHXH, không để đơn vị trục lợi quỹ BHXH.

     BHXH quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, 92,3% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Trong 8 tháng đầu năm 2022, BHXH quận đã tiếp nhận 107.241 hồ sơ, đã giải quyết 106.291 hồ sơ. Phối hợp với Trung tâm y tế quận Hoàng Mai thực hiện liên thông dữ liệu KCB giám định trên phần mềm điện tử, ứng dụng CNTT để tăng cường quản lý chi KCB và sử dụng quỹ BHYT.

     Ban lãnh đạo BHXH quận quyết liệt chỉ đạo cán bộ viên chức đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua theo các chuyên đề về “công tác thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022’; các phong trào thi đua với chủ đề “Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”. Từ đó kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo động lực để từng cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     BHXH quận Hoàng Mai tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của BHXH Thành phố, Quận ủy, của UBND quận, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng, BHXH quận phối hợp với phòng văn hóa thông tin công khai danh sách đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên  trên cổng thông tin điện tử quận. Phối hợp với Chi cục thuế quận Hoàng Mai rà soát các đơn vị mới đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với Công an quận, Liên đoàn lao động quận, Thanh tra quận và phòng Lao động thương binh xã hội quận tổ chức hiệu quả các cuộc kiểm tra liên ngành đối với đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT trên địa bàn.

     Trong 4 tháng cuối năm 2022 BHXH quận đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022  được cấp trên giao với quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động năm 2022, giảm nợ BHXH, thực hiện hoàn thành kế hoạch thu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp và BHXH tự nguyện./. 

Nguồn: BHXH quận 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận