kinh tế - tài chính

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Ngày đăng 05/10/2022 | 10:19  | View count: 119

Bộ LĐTB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Trong đó, điểm đáng chú ý đó là, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ điều chỉnh một số chính sách liên quan đến BH thất nghiệp.

     Cụ thể, Bộ LĐTB&XH đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BH thất nghiệp theo hướng tất cả NLĐ có giao kết HĐLV, HĐLĐ xác định, không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp, thay vì hợp đồng có thời hạn đủ 3 tháng như quy định hiện hành.  Đồng thời, đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BH thất nghiệp, bao gồm mức lương, các khoản phụ cấp; sửa đổi quy định về mức trần đóng BH thất nghiệp; bổ sung thêm đối tượng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp là người bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

     Theo Bộ LĐ-TB&XH, chính sách mở rộng đối tượng tham gia BH thất nghiệp tuy phải bắt buộc chủ SDLĐ tham gia BH thất nghiệp đối với các trường hợp nêu trên, nhưng bù lại NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.  Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất bổ sung nội dung chi của quỹ BH thất nghiệp, nhất là các nội dung chi hỗ trợ quản lý, phát triển người tham gia, thu thập thông tin cung-cầu lao động… góp phần quản trị thị trường lao động.

     Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc đầu tư quỹ BH thất nghiệp, danh mục đầu tư theo tính chất sở hữu, khả năng sinh lời và quản lý rủi ro chặt chẽ, phù hợp với tính chất của quỹ; bổ sung quy định về HĐQL quỹ BH thất nghiệp; bổ sung quy định về chi phí quản lý BH thất nghiệp; bổ sung quy định về khiếu nại, tố cáo về BH thất nghiệp (quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo về BH thất nghiệp).

     Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, giai đoạn từ năm 2015 đến nay, số người được hưởng các chế độ BH thất nghiệp không ngừng tăng qua các năm; chính sách BH thất nghiệp đã phát huy vai trò quan trọng, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua. Cụ thể, năm 2021 có gần 1,8 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng gấp 3,8 lần so với năm 2015 (bình quân tăng 94%/năm), trong đó tỷ lệ giới thiệu việc làm thành công đạt khoảng 35%; có 801.925 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 1,5 lần so với năm 2015 (bình quân tăng 42%/năm); 100% NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT theo đúng quy định.

     Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cũng nhận thấy những hạn chế của chính sách BH thất nghiệp. Đơn cử: Chưa có quy định về chi phí cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, nên khó khăn đối với Trung tâm DVVL trong tổ chức thực hiện. Chế độ hỗ trợ học nghề mới chỉ tập trung giải quyết được nhu cầu học nghề cho người thất nghiệp, chứ chưa có giải pháp hỗ trợ NLĐ được đào tạo, phát triển kỹ năng nghề hoặc nâng cao trình độ kỹ năng nghề...

Nguồn: BHYT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận