kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão năm 2012

Ngày đăng 12/06/2012 | 12:00 AM  | View count: 293
Quận Hoàng Mai có tuyến đê đặc biệt dài 8.410m, gồm 10 điếm canh đê từ điếm 18 đến điếm 27, có 15 cửa khẩu, 1kè Thanh Trì, 2 cống qua đê, 02 trọng điểm đê xung yếu gồm khu...

Phường Yên Sở tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp vùng bãi

Ngày đăng 10/05/2012 | 12:00 AM  | View count: 320
Thực hiện Đề án “Đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2010 - 2015” đã được phê duyệt tại Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày...

HĐND và UBND Thành phố: Thống nhất chuẩn hoá quy trình xây dựng chỉ tiêu

Ngày đăng 08/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 309
Chiều 6/3, Thường trực HĐND TP đã có buổi làm việc với UBND TP sau đợt giám sát việc triển khai Nghị quyết HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2012 tại các quận,...

Quận Hoàng Mai triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014

Ngày đăng 13/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 435
Sáng ngày 10/01/2014, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hoàng,...

Quận Hoàng Mai: tổ chức giao chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012

Ngày đăng 29/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 336
Sáng ngày 22/12/2011, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 11569/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kinh tế-Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách của Quận Hoàng Mai năm 2012.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận