kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai: Kinh tế tăng trưởng trên 14% trong 9 tháng đầu năm

Ngày đăng 06/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 483
Sáng ngày 03/10/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai tổ chức kỳ họp thứ 18 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm...

Giải tỏa triệt để tụ điểm họp chợ tại dọc đường 2,5 phía trước cổng Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 533
Tại phía trước cổng Trung tâm kinh doanh chợ Đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai từ lâu đã tồn tại tụ điểm chợ cóc khoảng 120 hộ đang kinh doanh (chủ yếu...

Quận Hoàng Mai chỉ đạo thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ngày đăng 24/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 354
Thực hiện Văn bản số 6563/BNN-TY ngày 15/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt 2/2014; Văn bản số 1777/SNN-CN ngày 22/8/2014 của Sở Nông...

Quận Hoàng Mai tăng cường biện pháp ngăn chặn, xử lý các bãi chứa vật liệu xây dựng quá độ cao cho phép và vi phạm đổ xỉ bê tông khu vực bãi sông Hồng

Ngày đăng 15/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 432
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND quận Hoàng Mai về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014. Để xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật đê điều, đảm bảo an...

Quận Hoàng Mai: Hội nghị về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản

Ngày đăng 15/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 420
Thực hiện Thông tư số 14/2011/TT - BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ...

Kiên quyết giải tỏa tụ điểm họp chợ tại khu đô thị phường Định Công

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 426
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/02/2014 của UBND quận...

Quận Hoàng Mai triển khai công tác đảm bảo ổn định thị trường, phòng chống cơn bão Rammansun

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 382
Thực hiện Văn bản số 2950/SCT-QLTM ngày 16/7/2014 của Sở Công thương Hà Nội về việc phục vụ công tác cứu trợ, ổn định thị trường, phòng chống cơn bão Rammansun. Để chủ động đối phó với mọi...

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng 01/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 422
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2014 của UBND quận Hoàng Mai về quản lý, kiểm tra, thẩm định, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông,...