kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai: Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời vào cụm công nghiệp

Ngày đăng 02/01/2019 | 09:35 AM  | View count: 249
Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và...

Chi cục Thuế quận Hoàng Mai hướng dẫn cách khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019

Ngày đăng 26/11/2018 | 10:30 AM  | View count: 916
Để đảm bảo việc lập bộ thuế đối với hộ kinh doanh năm 2019 và thực hiện phối hợp trong quá trình thực hiện chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế....

Các cơ sở tự công bố sản phẩm, cơ sở bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP

Ngày đăng 15/11/2018 | 03:00 PM  | View count: 309
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm, cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP

Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018

Ngày đăng 10/11/2018 | 12:08 PM  | View count: 290
Nội dung chi tiết về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Chương IV Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Nghị định 134/2015/NĐ-CP và Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH với những nội dung cụ thể...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên, tính đến hết tháng 9/2018

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:36 AM  | View count: 353
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên, tính đến hết 30/9/2018

Chi cục thuế Hoàng Mai hưởng ứng ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2018

Ngày đăng 19/10/2018 | 05:03 PM  | View count: 396
Từ ngày thành lập Quận Hoàng Mai cho đến nay, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh...

Chi cục thuế Hoàng Mai thông báo về cách thức, các địa điểm nộp tiền thuế

Ngày đăng 19/10/2018 | 04:59 PM  | View count: 7694
Để công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Quận Hoàng Mai được triển khai có hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, Chi cục thuế Hoàng Mai đề nghị...

Danh các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên (tính đến hết tháng 8/2018)

Ngày đăng 21/09/2018 | 02:10 PM  | View count: 294
Danh các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên (tính đến hết tháng 8/2018)

Hội LHPN Quận tổ chức tập huấn CLB nữ nhập cư về kỹ năng trong hợp tác kinh doanh tại phường Thịnh Liệt

Ngày đăng 19/09/2018 | 02:24 PM  | View count: 344
Ngày 07/9/2018, Hội LHPN Quận phối hợp hội LHPN phường Thịnh Liệt và Trung tâm nghiên cứu gia đình phát triển cộng đồng tổ chức tập huấn về kỹ năng trong hợp tác kinh doanh cho chị em phụ nữ nhập...

Hội LHPN Quận tổ chức tập huấn Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Hoàng Mai khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025

Ngày đăng 19/09/2018 | 08:08 AM  | View count: 388
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 45-KH/BTV ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc triển...

Chi cục thuế quận thông báo về thanh toán không dùng tiền mặt 2018 - 2020

Ngày đăng 30/08/2018 | 05:12 PM  | View count: 505
Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 về...

Chi cục thuế quận thông báo về ứng dụng HTKK theo kiến trúc và công nghệ mới năm 2018

Ngày đăng 30/08/2018 | 05:09 PM  | View count: 407
Để đáp ứng xu thế phát triển công nghệ thông tin hiện tại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế - từ ngày 24/08/2018, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai triển khai phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK...

Danh sách các cơ sở xác nhận kiến thức về ATTP và tự công bố sản phẩm thực phẩm

Ngày đăng 29/08/2018 | 03:17 PM  | View count: 298
Các cơ sở xác nhận kiến thức về ATTP và tự công bố sản phẩm thực phẩm

Chi cục thuế quận Hoàng Mai thông báo về ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2018

Ngày đăng 27/08/2018 | 02:18 PM  | View count: 557
Căn cứ Công tác ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo khoản 1, Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Công văn số 47435/CT-QLĐ ngày...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT BHTN từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 7/2018)

Ngày đăng 21/08/2018 | 09:59 AM  | View count: 616
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận