kinh tế - tài chính

Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ngày đăng 27/08/2020 | 09:45 AM  | View count: 243
Ngày 18/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm Nông nghiệp, trong đó quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn quy trình...

Công khai các cơ sở bảo đảm An toàn thực phẩm và cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn Quận

Ngày đăng 26/08/2020 | 10:43 AM  | View count: 268
Công khai các cơ sở bảo đảm An toàn thực phẩm và cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn Quận

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên tính đến hết tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 24/08/2020 | 10:08 AM  | View count: 326
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên tính đến hết tháng 7 năm 2020

Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT Quận

Ngày đăng 08/08/2020 | 09:52 AM  | View count: 351
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 14/02/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngày...

Quận Hoàng Mai tổ chức tập huấn cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Quận

Ngày đăng 07/08/2020 | 09:06 AM  | View count: 299
Thực hiện Công văn số 75/QLCL-CL ngày 27/5/2020 của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội về việc phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức ATTP nông, lâm, thủy sản cho người tiêu dùng trên...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên tính đến hết tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 10:05 AM  | View count: 408
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên tính đến hết tháng 6 năm 2020

Chi cục Thuế quận Hoàng Mai sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 28/07/2020 | 05:37 PM  | View count: 939
Ngày 22/7/2020, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội...

Triển khai thực hiện Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 28/07/2020 | 05:34 PM  | View count: 331
Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1...

Quyết định 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương

Ngày đăng 22/07/2020 | 03:20 PM  | View count: 715
Ngày 26/5/2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định 1390/QĐ-SCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm...

Triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 15/07/2020 | 05:46 PM  | View count: 232
Triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Hội Liên hiệp phụ nữ Quận tổ chức khóa học “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Quận”

Ngày đăng 14/07/2020 | 04:38 PM  | View count: 325
Ngày 08/7/2020, Hội LHPN Quận phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz tổ chức...

Thông báo thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cá nhân phát sinh hoạt động thương mại điện tử

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:46 PM  | View count: 301
Trong thời gian vừa qua, hoạt động thương mại điện tử đã phát triển nhanh và tham gia vào mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong đó có nhiều cá nhân đã sử dụng khả năng trí tuệ của mình làm ra...

Triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:44 PM  | View count: 330
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019 gồm 17 chương 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên tính đến hết tháng 5/2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:21 PM  | View count: 228
Chi tiết xem tại đây

Danh sách các hộ cá thể đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:06 PM  | View count: 446
Danh sách các hộ cá thể đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong tháng 6/2020

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận