kinh tế - tài chính

Giới thiệu các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 10:05 AM  | View count: 249
Thực hiện Văn bản số 2451/UBND-KT ngày 18/6/2020 của UBND Thành phố về việc tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội năm 2020

Quận Hoàng Mai tuyên truyền tới các tổ chức kinh doanh điện và người dân sử dụng điện trên địa bàn đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và biên lai điện tử

Ngày đăng 06/07/2020 | 10:03 AM  | View count: 266
Thực hiện Văn bản số 1978/UBND-KT ngày 27/5/2020 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020; Văn bản số 2452/SCT-QLNL ngày 10/6/2020 của Sở Công...

Công khai cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm thực phẩm tháng 6/2020 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 06/07/2020 | 10:00 AM  | View count: 228
Công khai cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm thực phẩm tháng 6/2020 trên địa bàn Quận

Quận Hoàng Mai tuyên truyền chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:14 PM  | View count: 233
Thực hiện Kế hoạch số 2390/KH-SCT ngày 05/6/2020 của Sở Công thương Hà Nội về tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2020. Trong đó, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã...

Công khai các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm và các cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trên địa bàn Quận

Ngày đăng 18/06/2020 | 10:11 AM  | View count: 290
Công khai các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm và các cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trên địa bàn Quận

Danh sách các hộ cá thể đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 15/06/2020 | 10:59 AM  | View count: 536
Danh sách các hộ cá thể đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 5/2020

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên tính đến hết tháng 4/2020

Ngày đăng 02/06/2020 | 07:57 AM  | View count: 401
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên tính đến hết tháng 4/2020

Công khai các cơ sở tự công bố và các cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn Quận

Ngày đăng 28/05/2020 | 04:32 PM  | View count: 473
Công khai các cơ sở tự công bố và các cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn Quận

Thông báo về triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 27/05/2020 | 10:48 AM  | View count: 443
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc “…Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn”

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Ngày đăng 27/05/2020 | 10:46 AM  | View count: 932
Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực từ ngày...

Danh sách các hộ cá thể đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 22/05/2020 | 04:42 PM  | View count: 424
Danh sách các hộ cá thể đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong tháng 4/2020

Công khai các cơ sở tự công bố và các cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn quận

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:03 AM  | View count: 297
Công khai các cơ sở tự công bố và các cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn quận

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố kiểm tra hoạt động vay vốn NHCSXH năm 2020 của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/05/2020 | 03:41 PM  | View count: 399
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-BTV ngày 03/02/2020 của Hội LHPN quận Hoàng Mai về kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay vốn năm 2020. Ngày 07/5/2020, Hội LHPN Thành phố đã kiểm tra hoạt động vay vốn...

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hương của dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 11/05/2020 | 04:16 PM  | View count: 471
Thực hiện Văn bản số 2968/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Văn bản số 1570/SCT-QLNL ngày...

Người sử dụng lao động vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:03 AM  | View count: 255
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận