Lãnh đạo Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận

Giới thiệu về lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND quận
Ngày đăng 15/10/2015 | 00:00  | View count: 16511

I. Lãnh đạo Quận uỷ:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành uỷ viên - Bí thư Quận uỷ

2. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3. Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND quận

II. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận:

1. Đồng Chí Lê Minh Trường - Chủ tịch HĐND quận

2. Đồng chí Võ Xuân Trọng - Phó Chủ tịch HĐND quận

3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND quận

4. Đồng chí Nguyễn Kiến Thuận - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND quận

III. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận

2. Đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - Phó Chủ tịch UBND quận

3. Đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận

4. Đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận