Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 12/9/2016 đến ngày 17/9/2016
19/09/2016 | 11:04

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (12/9)

Thứ Ba (13/9)

Thứ Tư (14/9)

Thứ Năm (15/9)

Thứ Sáu (16/9)

Thứ bảy

 (17/9 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ00: L/v với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND quận

8giờ00: Họp về công tác quy hoạch khu A1/CXKV

8giờ30: Dự phiên tòa hành chính

8giờ00:  Tiếp dân

Dự phiên tòa hành chính phúc thẩm

14giờ00: Họp Thành phố

14giờ00: Giao ban báo chí tại Thành ủy

16giờ30: L/v về công tác quản lý đất đai tại khu ao Chăn nuôi, Trần Phú

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

16giờ30: L/v với các cơ quan báo chí

14giờ00: L/v với sở QHKT

16giờ00: Họp về bảo vệ thi công nước Ao Sào  

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45: Chào cờ

8giờ00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận

8giờ00:  Họp Thành phố

8giờ30:   Kiểm tra VSATTP

8giờ30:  Kiểm tra tại trường TH Vĩnh Hưng

8giờ00: Kiểm tra trường TH Giáp Bát, THCS Giáp Bát, TH Định Công

Kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

14giờ00: Dự giám sát về công tác tuyển sinh

14giờ00: Họp tại trường THCS HVT

13giờ30: Khai mạc lễ hội bơi chải Yên Sở

14giờ00: HĐND thành phố giám sát KTXH

14giờ00:  Họp tại trường TH Đại Từ

14giờ00: Họp tại trường MN Giáp Bát

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45: Chào cờ

8giờ00: L/v với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

8giờ30: Đi học

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp về công tác cấp GCN

8giờ00: L/v với doàn thanh tra sở KH&ĐT

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Đi học

14giờ00: HĐND thành phố giám sát KTXH

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: