Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND quận tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017
29/03/2017 | 17:00

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (27/3)

Thứ Ba (28/3)

Thứ Tư (29/3)

Thứ Năm (30/3)

Thứ Sáu (31/3)

Thứ bảy

 (01/4 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

 8giờ30: Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Bí Thư Quận ủy

8giờ30: Giao ban khối nội chính

8giờ30: Hội nghị giao ban Quý I của UBND TP  

8giờ30: Đại hội Hội cựu chiến binh cơ quan UBND quận

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Đảng ủy Quân sự quận

16giờ00: Kiểm tra thực địa theo đơn của bà Hoa (Thịnh Liệt)

14giờ00: Họp Thường trực Quận ủy

14giờ00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB

14giờ00: L/v với huyện Thạch Thất

14giờ00: Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan UBND quận

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Bí Thư Quận ủy

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Hội nghị giao ban Quý I của UBND TP  

8giờ30:  L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB

14giờ00: L/v với huyện Thạch Thất

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ00: Đi cơ sở

8giờ30: Họp về công tác hoạt động ngoại khóa

8giờ30: Giao ban công tác QLNN khối văn xã Quý I

8giờ30: Kiểm tra công tác sửa chữa nhà cho người có công

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Đi cơ sở

 

14giờ00:  Họp Hội khuyến học

14giờ00: L/v với huyện Thạch Thất

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Bí Thư Quận ủy

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Hội nghị giao ban Quý I của UBND TP  

8giờ30:  L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với huyện Thạch Thất

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: