Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 09/5/2016 đến ngày 14/5/2016
11/05/2016 | 15:30

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (09/5)

Thứ Ba (10/5)

Thứ Tư (11/5)

Thứ Năm (12/5)

Thứ Sáu (13/5)

Thứ bảy

 (14/5 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp TT Quận ủy

 8giờ00: Họp công tác bầu cử

11giờ00: Hội ý TTQU

8giờ30: Kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận

8giờ00: Dự HN ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

8giờ00: Dự HN ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

8giờ00: Kiểm tra công tác bầu cử

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00: Đối thoại với các hộ dân tại phường Thịnh Liệt

14giờ00: Họp Thành phố

14giờ00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

14giờ00: Họp về dự án của công ty bê tông Thịnh Liệt và dự án của Tân Hoàng Minh

11giờ00: Họp UB bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp TT Quận ủy

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ00: Dự HN ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

8giờ30: Tiếp dân

8giờ00: Kiểm tra công tác bầu cử

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00: Đối thoại với các hộ dân tại phường Thịnh Liệt

14giờ00: Họp kiểm điểm tiến độ dự án Thoát nước

14giờ00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

14giờ00: Họp về dự án của công ty bê tông Thịnh Liệt và dự án của Tân Hoàng Minh

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp TT Quận ủy

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Dự HN phối hợp đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử

8giờ00: Dự HN ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

8giờ00: Dự HN ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

8giờ00: Kiểm tra công tác bầu cử

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

 

14giờ00: Kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận

14giờ00: Giao ban công tác văn xã

14giờ00: Họp về dự án của công ty bê tông Thịnh Liệt và dự án của Tân Hoàng Minh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00:  L/v tại cơ quan

8giờ30:  L/v tại cơ quan

9giờ00: Họp ban đại diện hội đồng quản trị NHCS

8giờ00: Dự HN ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

8giờ00: Dự HN ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

8giờ00: Kiểm tra công tác bầu cử

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp về dự án của công ty bê tông Thịnh Liệt và dự án của Tân Hoàng Minh

Tải về tại đây: