Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 25/4/2016 đến ngày 30/4/2016
26/04/2016 | 17:53

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (25/4)

Thứ Ba (26/4)

Thứ Tư (27/4)

Thứ Năm (28/4)

Thứ Sáu (29/4)

Thứ bảy

 (30/4 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

 8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Dự HN về tinh giảm biên chế

8giờ30: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

8giờ30: Giao ban cán bộ chủ chốt về công tác quản lý đất đai, TTXD

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Đảng ủy Quân sự quận

16giờ00: L/v tại chi cục THADS quận

14giờ00: Hội ý TTQU

14giờ00: Dự lễ công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND quận

15giờ30: Họp về xử lý vi phạm tại khu vực Gốc Đa, Cây Ổi phường Đại Kim

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp BCĐ 197

15giờ30: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: Dự HN về tinh giảm biên chế

9giờ30: Hợp GPMB

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Giao ban cán bộ chủ chốt về công tác quản lý đất đai, TTXD

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Báo cáo TTQU

14giờ00: Họp GPMB

15giờ30: Họp về xử lý vi phạm tại khu vực Gốc Đa, Cây Ổi phường Đại Kim

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp BCĐ 197

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ:00: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng

9giờ00: Họp BCĐ VSATTP

8giờ30: Dự HN về tinh giảm biên chế

8giờ00: L/v với TTDN và Trường TTN

8giờ30: Giao ban cán bộ chủ chốt về công tác quản lý đất đai, TTXD

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

16giờ00: L/v tại chi cục THADS quận

14giờ00: BCĐ chăm sóc sức khỏe ban đầu tập huấn tháng hành động vì VSATTP

14giờ00: Họp về chế độ thù lao cho cộng tác viên công tác CSVBVTE

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH

15giờ00: Dự tập huấn  của Ban vì sự tiến bộ của PN trong công tác bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp Thành phố về thu tiền sử dụng đất các dự án

8giờ00: Họp Thành phố về công tác chống thiên tai

8giờ30: Giao ban cán bộ chủ chốt về công tác quản lý đất đai, TTXD

Đi cơ sở

14giờ00: Tiếp dân

14giờ00:  L/v tại cơ quan

 

14giờ00:  Họp Thành phố

15giờ30: Họp về xử lý vi phạm tại khu vực Gốc Đa, Cây Ổi  phường Đại Kim

14giờ00: Họp Thành phố về đấu giá QSD đất năm 2016

14giờ00: L/v về công tác cấp GCN trên địa bàn phường Thịnh Liệt

Tải về tại đây: