Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 18/4/2016 đến ngày 23/4/2016
20/04/2016 | 16:19

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (18/4)

Thứ Ba (19/4)

Thứ Tư (20/4)

Thứ Năm (21/4)

Thứ Sáu (22/4)

Thứ bảy

 (23/4 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

 8giờ30: Kiểm tra công tác tại phường Tương Mai

8giờ30: Dự HN thành lập các cụm về công tác ANTT

8giờ30: Kiểm tra công tác tại phường Thanh Trì

8giờ30: Tọa đàm về công tác dân vận trong bầu cử Quốc hội và HĐND

Đi cơ sở

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận

15giờ30: Hội ý TTQU

14giờ00: Họp Thành phố về đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn

14giờ00: L/v tại cơ quan

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với Đoàn kiểm tra liên ngành về nhà siêu mỏng, siêu méo

8giờ30: Kiểm tra công tác tại phường Thanh Trì

8giờ00: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận

14giờ00: Họp thành phố về đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với Trung tâm VHTDTT

8giờ00: Đại hội Hội Luật gia quận

8giờ00: Họp BCĐ bảo vệ bí mật nhà nước

Đi cơ sở

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

14giờ00: Giao ban công tác dân vận

14giờ00: Kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại phường HVT, Tương Mai

14giờ00: Kiểm trac ông tác vệ sinh ATTP

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp Thành phố về thu tiền sử dụng đất các dự án

8giờ30: Đối thoại với công dân về giải quyết đơn tố cáo của công dân phường YS

8giờ00: Tiếp dân

Đi cơ sở

Nghỉ Lễ giỗ Tổ

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận

15giờ00: Họp Thành phố

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với đoàn kiểm tra 389 Thành phố

Tải về tại đây: