Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 11/4/2016 đến ngày 16/4/2016
13/04/2016 | 12:23

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (11/4)

Thứ Ba (12/4)

Thứ Tư (13/4)

Thứ Năm (14/4)

Thứ Sáu (15/4)

Thứ bảy

 (16/4 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

 8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Kiểm tra công tác tại Trần Phú

8giờ30: Dự kỳ họp HĐND Thành phố

8giờ00: Kiểm tra công tác tại Vĩnh Hưng

Đi cơ sở

14giờ00: Kiểm tra công tác tại Tân Mai

14giờ00: Hội ý TTQU

16giờ30: L/v với Gamuda

14giờ00: Kiểm tra công tác tại Lĩnh Nam

16giờ00: Họp về công tác GPMB dự án KĐT mới Đại Kim

14giờ00: Kiểm tra công tác tại Mai Động

16giờ30: Họp về công tác GPMB dự án KĐT Kim Văn-Kim Lũ GĐ2

14giờ00: Hội nghị hiệp thương lần 3 đại biểu ứng cử HĐND

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ00: Giao ban chi bộ khu dân cư

8giờ30: Họp công tác GPMB

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00: Họp về các điểm đen thoát nước

14giờ00: Họp về quy hoạch 1/500 đường VĐ3 và 3,5

16giờ30: L/v với Gamuda

16giờ00: Họp về công tác GPMB dự án KĐT mới Đại Kim

16giờ30: Họp về công tác GPMB dự án KĐT Kim Văn-Kim Lũ GĐ2

14giờ00: Hội nghị hiệp thương lần 3 đại biểu ứng cử HĐND

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ30: Giao ban bí thư chi bộ khu dân cư

8giờ30: L/v với phòng GD-ĐT và Lao động TBXH

8giờ00: L/v với TTDN và trường năng khiếu TDTT

8giờ00: Kiểm tra công tác quảng cáo trên địa bàn các phường: Giáp Bát, Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với phòng Y tế và Trung tâm dân số

14giờ00: Họp BCĐ chăm sóc sức khỏe ban đầu

14giờ00: Hội nghị hiệp thương lần 3 đại biểu ứng cử HĐND

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ00: Giao ban chi bộ khu dân cư

8giờ30: Kiểm tra hiện trạng công tác cấp GCN

8giờ30: Đối thoại với công dân về giải quyết đơn tố cáo của công dân phường Yên Sở

8giờ00: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

16giờ30: L/v với Gamuda

14giờ00: Họp về công tác đấu thầu thuê đất sản xuất NN

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Hội nghị hiệp thương lần 3 đại biểu ứng cử HĐND

Tải về tại đây: