Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 04/4/2016 đến ngày 09/4/2016
06/04/2016 | 09:32

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (04/4)

Thứ Ba (05/4)

Thứ Tư (06/4)

Thứ Năm (07/4)

Thứ Sáu (08/4)

Thứ bảy

 (09/4 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

10giờ00: Dự họp Thường trực Thành ủy

 8giờ30: Họp TTQU

10giờ30: Họp UBND  Thành phố

8giờ30: Họp giao ban    Thành ủy

8giờ30:  Họp BCH Đảng bộ Quận

8giờ30: Giao ban UBND quận quý I/2016

Đi cơ sở

15giờ30: L/v về xử lý TTXD tại một số ô đất p. Hoàng Liệt

14giờ00: Đoàn kiểm tra  Thành ủy

14giờ00: Dự họp Ban thường vụ Thành ủy

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận về công tác đấu giá QSD đất

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: L/v tại cơ quan

9giờ00: Họp về xử lý vi phạm tại Hoàng Liệt

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp BCH Đảng bộ Quận

8giờ30: Giao ban UBND quận quý I/2016

Đi cơ sở

14giờ00: L/v về vụ ông Phạm Mạnh Hùng

15giờ30: L/v về xử lý TTXD tại một số ô đất p. Hoàng Liệt

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp GPMB các dự án

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận về công tác đấu giá QSD đất

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: L/v với phòng Y tế, TTYT, TTDS

8giờ30: Họp Sở GD-ĐT về trường học trong KĐT

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp BCH Đảng bộ Quận

8giờ30: Giao ban UBND quận quý I/2016

Đi cơ sở

14giờ00: Họp UBND phường Tân Mai về xây dựng đời sống văn hóa

14giờ00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác PC AIDS của TP

14giờ00: Kiểm tra công tác tu bổ chùa Vĩnh Hưng

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận về công tác đấu giá QSD đất

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: Giao ban sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ quý I

8giờ30: Kiểm tra hiện trạng công tác cấp GCN

8giờ30:  Họp BCH Đảng bộ Quận

8giờ30: Giao ban UBND quận quý I/2016

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận về công tác đấu giá QSD đất

14giờ00: Họp về công tác đấu thầu thuê đất sản xuất NN

Tải về tại đây: