Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 28/3/2016 đến ngày 02/4/2016
28/03/2016 | 17:46

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (28/3)

Thứ Ba (29/3)

Thứ Tư (30/3)

Thứ Năm (31/3)

Thứ Sáu (01/3)

Thứ bảy

 (02/4 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

 9giờ00: L/v với Sở Xây dựng về dự án thoát nước

8giờ30: L/v với phường Lĩnh Nam về nhiệm vụ 2016

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: L/v với phường Giáp Bát về nhiệm vụ 2016

Đi cơ sở

14giờ00: Tiếp công dân

15giờ00: Hội ý TTQU

14giờ00: Họp về công tác đấu giá quyền sử dụng đất

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Giao ban quý I/2016 tại thành phố

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

9giờ00: L/v với Sở Xây dựng về dự án thoát nước

8giờ30: L/v với phường Lĩnh Nam về nhiệm vụ 2016

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: L/v với phường Giáp Bát về nhiệm vụ 2016

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp Hội đồng GPMB các dự án

14giờ00: Họp về công tác đấu giá quyền sử dụng đất

14giờ00: Họp về công tác chống úng ngập

14giờ00: Họp về an toàn lao động tại các công trường

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ30: Tổng kết Hội khuyến học

8giờ30: Họp Sở LĐTBXH về giảm nghèo

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp về công tác đấu giá quyền sử dụng đất

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo  UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với phường Lĩnh Nam về nhiệm vụ 2016

8giờ30: Họp về công tác đấu thầu cho thuê đất sản xuất nông nghiệp

8giờ30: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: Kiểm tra hiện trạng cấp GCN

14giờ00: Họp về quy trình cấp GCN

14giờ00: Họp về công tác đấu giá quyền sử dụng đất

14giờ00: Họp về dự án đất giãn dân Vĩnh Hưng

14giờ00: L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: