Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 14/3/2016 đến ngày 19/3/2016
16/03/2016 | 07:44

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (14/3)

Thứ Ba (15/3)

Thứ Tư (16/3)

Thứ Năm (17/3)

Thứ Sáu (18/3)

Thứ bảy

 (19/3 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo UBND Quận

 8giờ00: Dự hội nghị tổng kết 10 năm Luật phòng chống tham nhũng tại UBND Thành phố

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Họp HĐND quận kỳ họp 16

Đi cơ sở

14giờ00: L/v với Công ty Điện lực Hoàng Mai

15giờ30: Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự quận

15giờ00: Hội ý TTQU

14giờ00: Dự hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử HĐND Quận

14giờ00: Dự HN hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận

14giờ00:  Tổng kết công tác động viên quân sự năm 2015

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Kiểm tra cơ sở

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Họp HĐND quận kỳ họp 16

Đi cơ sở

14giờ00: L/v với Công ty Điện lực Hoàng Mai

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Dự hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử HĐND Quận

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ00:  Họp BCĐ quyết định 49

8giờ30: Họp HĐND quận kỳ họp 16

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Dự hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử HĐND Quận

14giờ00: Khảo sát nhà thi đấu chuẩn bị Seagame 31

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Kiểm tra hiện trạng công tác cấp GCN

8giờ30: Họp về công tác đấu giá quyền sử dụng đất 2016

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp HĐND quận kỳ họp 16

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00:  Kiểm tra hiện trạng công tác cấp GCN

14giờ00: Dự hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử HĐND Quận

14giờ00: Dự HN hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận

14giờ00: L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: