Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 07/3/2016 đến ngày 12/3/2016
09/03/2016 | 09:13

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (07/3)

Thứ Ba (08/3)

Thứ Tư (09/3)

Thứ Năm (10/3)

Thứ Sáu (11/3)

Thứ bảy

 (12/3 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

 8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: HN cán bộ, công chức năm 2016 của cơ quan UBND quận

L/v với huyện Sóc Sơn

15giờ00: Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

14giờ00:  Dự HN đại biểu QH tiếp xúc cử tri tại quận

15giờ00: Hội ý TTQU

14giờ00: L/v tại cơ quans

14giờ00: Dự kỳ họp HĐND của phường Định Công

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với phường Vĩnh Hưng

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Tiếp dân

8giờ30: HN cán bộ, công chức năm 2016 của cơ quan UBND quận

L/v với huyện Sóc Sơn

15giờ00: Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Tổng kết công tác ANQP PKND

8giờ00:  Đại hội Hội khuyến học

8giờ30: HN cán bộ, công chức năm 2016 của cơ quan UBND quận

L/v với huyện Sóc Sơn

15giờ00: Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

14giờ00:  Họp TP về kiểm tra tuyển sinh VC giáo dục

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với các đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo các thông báo của quận

8giờ00: L/v với các phường về công tác cấp GCN theo QĐ 37

8giờ30: HN cán bộ, công chức năm 2016 của cơ quan UBND quận

L/v với huyện Sóc Sơn

15giờ00: Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với phường Lĩnh Nam

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: