Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 29/02/2016 đến ngày 05/3/2016
01/03/2016 | 12:23

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (29/02)

Thứ Ba (01/3)

Thứ Tư (02/3)

Thứ Năm (03/3)

Thứ Sáu (04/3)

Thứ bảy

 (05/3 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

 9giờ00: Họp Đảng ủy và Ủy viên UBND quận về công tác cán bộ

11giờ00: Họp UBND thành phố về KĐT Đại Kim

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Tổng kết BCĐ 197, 138,  MTMD

L/v với huyện Ba Vì

14giờ00:  Tiếp dân

14giờ00:  Hội ý TTQU

14giờ00: Họp về khu đất bãi đỗ xe, cây xanh Pháp Vân

14giờ00: Họp về công tác vệ sinh môi trường

16giờ00: HN cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Quận

14giờ00: HN mở rộng giới thiệu người ứng cử HĐND Quận

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

9giờ00: Họp Đảng ủy và Ủy viên UBND quận về công tác cán bộ

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Tổng kết BCĐ 197, 138,  MTMD

L/v với huyện Ba Vì

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp về khu đất bãi đỗ xe, cây xanh Pháp Vân

14giờ00: Họp về công tác vệ sinh môi trường

16giờ00: HN cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Quận

14giờ00: Họp GPMB dự án nhà ở Bộ Công an và Ao Mơ

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ00: Dự lễ ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang quận

9giờ00: Họp Đảng ủy và Ủy viên UBND quận về công tác cán bộ

8giờ30: Họp HĐ GD ANQP

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: Tổng kết BCĐ 197, 138,  MTMD

L/v với huyện Ba Vì

15giờ00:  Họp UBND Quận về công tác bầu cử

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp về công tác vệ sinh môi trường

16giờ00: HN cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Quận

14giờ00: HN mở rộng giới thiệu người ứng cử HĐND Quận

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

9giờ00: Họp Đảng ủy và Ủy viên UBND quận về công tác cán bộ

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: Tổng kết BCĐ 197, 138,  MTMD

L/v với huyện Ba Vì

15giờ00:  Họp UBND Quận về công tác bầu cử

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp về công tác vệ sinh môi trường

16giờ00: HN cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Quận

14giờ00: HN mở rộng giới thiệu người ứng cử HĐND Quận

15giờ00: Họp ủy ban bầu cử

 

 

 

Tải về tại đây: