Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 22/02/2016 đến ngày 27/02/2016
24/02/2016 | 17:00

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (22/02)

Thứ Ba (23/02)

Thứ Tư (24/02)

Thứ Năm (25/02)

Thứ Sáu (26/02)

Thứ bảy

 (27/02 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00:  Họp Thành phố

7giờ00:  Lễ giao quân 2016

9giờ00: Họp HĐTĐKT

10giờ00: L/v với Sở xây dựng

8giờ30:  Giao ban công tác bầu cử của TTQU với các đơn vị

8giờ30:  Họp Thành phố về tinh giản biên chế

8giờ00: Chúc mừng phòng Y tế, TTYT

8giờ30: Họp ban thường vụ Quận ủy

L/v với Thành phố Uông Bí

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Hội ý TTQU

16giờ00: Họp về công tác tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng

14giờ00: Họp về công tác GPMB dự án đường Nguyễn Tam Trinh

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00: Họp về dự án đường 2,5 Đầm Hồng-QL1A

15giờ30: Họp ủy ban bầu cử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30:  Kiểm tra cơ sở

7giờ00:  Lễ giao quân 2016

9giờ30: Họp về giải tỏa bãi đỗ xe trái phép

8giờ30:  Giao ban công tác bầu cử của TTQU với các đơn vị

8giờ30:   L/v tại cơ quan

8giờ00: Chúc mừng phòng Y tế, TTYT

8giờ30: Họp ban thường vụ Quận ủy

L/v với Thành phố Uông Bí

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Họp thành phố về dự án đường 2,5 Đầm Hồng QL1A

16giờ00: Họp về công tác tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng

14giờ00: Họp về công tác GPMB dự án đường Nguyễn Tam Trinh

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00: Họp về dự án đường 2,5 Đầm Hồng QL1A

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00:  L/v tại cơ quan

7giờ00:  Lễ giao quân 2016

8giờ30:  Giao ban công tác bầu cử của TTQU với các đơn vị

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ00: Chúc mừng phòng Y tế, TTYT và các đơn vị y tế nhân ngày 27/2

L/v với Thành phố Uông Bí

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

16giờ00: Họp về công tác tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ00:  L/v tại cơ quan

7giờ00:  Lễ giao quân 2016

8giờ30:  Giao ban công tác bầu cử của TTQU với các đơn vị

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ00: Chúc mừng phòng Y tế, TTYT

L/v với Thành phố Uông Bí

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

16giờ00: Họp về công tác tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Giao ban trực tuyến về công tác phát triển quỹ đất

14giờ00:   L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: