Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 18/01/2016 đến ngày 23/01/2016
20/01/2016 | 09:50

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (18/01)

Thứ Ba (19/01)

Thứ Tư (20/01)

Thứ Năm (21/01)

Thứ Sáu (22/01)

Thứ bảy

 (23/01 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Họp Thành phố về công tác bầu cử

8giờ30: Tổng kết công tác thi đua của Quận năm 2015

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30:   L/v tại cơ quan

8giờ30:   L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Hội ý TTQU

15giờ00: Lễ ra quân của Công an Quận bảo vệ Đại hội Đảng 

14giờ00: Họp BCĐ chương trình 01

14giờ00: Tổng kết công tác Thuế năm 2015

14giờ00: Tổng kết công tác  quốc phòng quân sự địa phương năm 2015

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30:  Dự tổng kết của Viện Kiểm Sát

8giờ30: Tổng kết công tác thi đua của Quận năm 2015

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30:   L/v tại cơ quan

8giờ30:  L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Tổng kết công tác Tư pháp 2015

14giờ00: Kiểm tra công tác chuẩn bị trang trí tết tai trụ sở Quận

14giờ00:   L/v tại cơ quan

14giờ00:   L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Tổng kết công tác thi đua của Quận năm 2015

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Tổng kết công tác BHXH

8giờ30:  Tổng kết công tác toàn dân đoàn kết

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Dự HN tổng kết quyết định 62 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô

14giờ00: Sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa BCHQS và các đoàn thể CTXH Quận

19giờ00: Dự văn nghệ chào mừng ĐH Đảng toàn quốc

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2015

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Tổng kết công tác thi đua của Quận năm 2015

8giờ30: HĐND Quận giám sát về quản lý hàng giả, gian lận thương mại, pháo tết

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30:  Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00: Đi thăm gia đình chính sách

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Tổng kết công tác Thuế năm 2015

14giờ00:   L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: