Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 11/01/2016 đến ngày 16/01/2016
12/01/2016 | 14:41

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (11/01)

Thứ Ba (12/01)

Thứ Tư (13/01)

Thứ Năm (14/01)

Thứ Sáu (15/01)

Thứ bảy

 (16/01 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Tổng kết công tác Công an Quận

8giờ30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

8giờ30: Tổng kết công tác xây dựng Đảng

8giờ30:  Họp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQ Quận

8giờ30: Họp Đảng ủy Quân sự

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Học Nghị quyết

14giờ00:  Họp  Thành phố

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00:  Tổng kết công tác Thanh tra

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

8giờ30: Tổng kết công tác xây dựng Đảng

8giờ30:  Họp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQ Quận

8giờ30:  L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Học Nghị quyết

14giờ00: Họp BCĐ 197 Thành phố

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00: Tổng kết công tác Thanh tra

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

8giờ30: Tổng kết công tác xây dựng Đảng

8giờ30: Dự Hội nghị đánh giá công tác Y tế 2015 nhiệm vụ 2016

8giờ30: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Học Nghị quyết

14giờ00: Dự Hội nghị đánh giá công tác giáo dục, an ninh quốc phòng

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Dự HN về công tác phối hợp với các đơn vị quân đội

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

8giờ30: Tổng kết công tác xây dựng Đảng

8giờ30:  Họp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQ Quận

8giờ30:  Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Học Nghị quyết

14giờ00:  Họp Thành phố về công tác đại hội Đảng

14giờ00:  L/v với phường Trần Phú và Thanh Trì về công tác quản lý đất đai

14giờ00: Tổng kết công tác Thanh tra

 

 

 

Tải về tại đây: