Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 25/01/2016 đến ngày 30/01/2016
26/01/2016 | 16:22

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (25/01)

Thứ Ba (26/01)

Thứ Tư (27/01)

Thứ Năm (28/01)

Thứ Sáu (29/01)

Thứ bảy

 (30/01 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận và Đảng ủy

8giờ00: Trao huy hiệu Đảng

9giờ00: Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa…

8giờ00:  Họp HĐ nghĩa vụ quân sự

9giờ00: Tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương

8giờ30:   Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30:   Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00: Họp BCĐ THA

16giờ00: L/v với Bến xe phía Nam và bến xe Nước ngầm

14giờ00:  Hội ý TTQU

14giờ00: Tập huấn công tác bầu cử Quốc hội và HĐND

14giờ00: L/v với Thành phố Nam Định

14giờ00: Thăm gia đình chính sách

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận và Đảng ủy

9giờ00: Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa…

8giờ00: Tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương

8giờ30:   Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30:  L/v với các đơn vị về nhà chung cư

Đi cơ sở

14giờ00: Trao huy hiệu Đảng

16giờ00: L/v với Bến xe phía Nam và bến xe Nước ngầm

14giờ00: Dự lễ kết nạp Đảng của chi bộ GPMB

14giờ00: Tập huấn công tác bầu cử Quốc hội và HĐND

14giờ00:   L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với quận Hải An thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận và Đảng ủy

9giờ00: Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa…

8giờ00: Tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30:  Thăm và làm việc với các báo

Đi cơ sở

14giờ00: L/v với PCT văn xã các phường

14giờ00: Họp tại Bộ tư lệnh Thủ đô về bắn pháo hoa

14giờ00: Tập huấn công tác bầu cử Quốc hội và HĐND

14giờ00:   L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v với Thành phố Lạng Sơn

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45:  Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận và Đảng ủy

9giờ00: Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa…

8giờ00: Tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30:  L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Tập huấn công tác bầu cử Quốc hội và HĐND

14giờ00: L/v với Thành phố Nam Định

14giờ00:   L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: