Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 04/01/2016 đến ngày 09/01/2016
06/01/2016 | 15:18

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (04/01)

Thứ Ba (05/01)

Thứ Tư (06/01)

Thứ Năm (07/01)

Thứ Sáu (08/01)

Thứ bảy

 (09/01 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng

8giờ30: L/v với chi cục Thuế

10giờ00: L/v với Tòa án nhân dân quận

8giờ30: L/v với TTXD quận

8giờ30: L/v với TTQĐ

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp Thành phố

15giờ30: Hội ý TTQU

14giờ00:  L/v với Văn phòng đăng ký đất đai quận

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00:  Giao ban BCĐ 197 Quận

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với TTXD quận

8giờ30: L/v với TTQĐ

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00: Giao ban BCĐ 197 Quận

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Họp về công tác chuẩn bị lễ hội truyền thống đầu năm

8giờ30: Họp với Hiệu trưởng các trường trên địa bàn Quận

8giờ30: Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v với các đơn vị TTVH, TTDN, Trường TTN

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Giao ban BCĐ 197 Quận

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với chi cục Thuế

10giờ00: L/v với Tòa án nhân dân quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v với Văn phòng đăng ký đất đai quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Giao ban BCĐ 197 Quận

Tải về tại đây