Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 30/11/2015 đến ngày 05/12/2015
30/11/2015 | 10:33

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (30/11)

Thứ Ba (01/12)

Thứ Tư (02/12)

Thứ Năm (03/12)

Thứ Sáu (04/12)

Thứ bảy

 (05/12 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45: Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Dự khai mạc kỳ họp HĐND Thành phố

8giờ30: Họp về dự án khu đô thị mới Đại Kim

8giờ30: Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: L/v với phòng Nội vụ về công tác hết năm 2015

Bế mạc họp HĐND TPs

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00: Hội ý TT Quận ủy

14giờ00: Đại biểu QH tiếp xúc cử tri tại Lĩnh Nam

14giờ00: L/v với phòng TNMT về công tác 2015

14giờ00:  Tiếp dân

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30:  L/v với các đơn vị về công tác chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất tại Thịnh Liệt

7giờ00: Chỉ đạo công tác thu hồi đất dự án Thoát nước tại phường Thịnh Liệt

8giờ30: Họp Ban thường vụ Quận ủy

7giờ00: Chỉ đạo công tác thu hồi đất tại phường Yên Sở

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Họp về dự án phục dựng chùa Đồng

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với phòng TNMT về công tác 2015

14giờ00: HĐND Quận thẩm tra báo cáo KTXH 2015

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45: Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ00: L/v với phòng VHTT

7giờ00: Chỉ đạo công tác thu hồi đất dự án Thoát nước tại phường Thịnh Liệt

8giờ30: L/v với phòng LĐTBXH

7giờ00: Chỉ đạo công tác ttiếp dân, báo chí phục vụ thu hồi đất dự án thoát nước  tại phường Yên Sở

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  Họp về dự án phục dựng chùa Đồng

14giờ00: Kiểm tra trường chuẩn của Quận

14giờ00:  Họp Ban chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

14giờ00: Họp BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45: Chào cờ

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: Kiểm tra cơ sở vật chất các trường học

8giờ30: Tập huấn phần mềm quản lý kỳ họp HĐND

8giờ30: Tập huấn phần mềm quản lý kỳ họp HĐND

8giờ00: HĐND giám sát công tác cấp GCN

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Tập huấn phần mềm quản lý kỳ họp HĐND

14giờ00: L/v với phòng TNMT về công tác 2015

14giờ00:  L/v với các phòng ban đơn vị

Tải về tại đây