Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 07/12/2015 đến ngày 12/12/2015
07/12/2015 | 10:29

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (07/12)

Thứ Ba (08/12)

Thứ Tư (09/12)

Thứ Năm (10/12)

Thứ Sáu (11/12)

Thứ bảy

 (12/12 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Tiếp xúc cử tri HĐND Quận trước kỳ họp 15

8giờ30: Họp tổ HĐND trước kỳ họp 15 HĐND Quận

8giờ30: Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Họp tổng kết công tác thi đua Thành phố

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Thành phố về các bãi đỗ xe

14giờ00: HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp14

15giờ00: Hội ý TTQU

14giờ00: L/v với Sở Nội vụ về kết luận Thanh tra

14giờ00: Họp Thông qua dự thảo Nghị quyết trình HĐND Quận tại kỳ họp 15

14giờ00: Họp dự án nhà ở cán bộ Quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Tiếp xúc cử tri HĐND Quận trước kỳ họp 15

8giờ30: Họp tổ HĐND trước kỳ họp 15 HĐND Quận

8giờ30: Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ00: Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp14

14giờ00: Họp Thông qua dự thảo Nghị quyết trình HĐND Quận tại kỳ họp 15

14giờ00: Họp dự án nhà ở cán bộ Quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

Đi cơ sở

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

8giờ30: Đi học

8giờ30: Tiếp xúc cử tri HĐND Quận trước kỳ họp 15

8giờ30: Họp tổ HĐND trước kỳ họp 15 HĐND Quận

8giờ30: Đi học

8giờ00: Đi học

Đi cơ sở

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

14giờ00: Họp dự án nhà ở cán bộ Quận

14giờ00:  Đi học

Tải về tại đây