Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 19/9/2016 đến ngày 24/9/2016
22/09/2016 | 16:22

 

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (19/9)

Thứ Ba (20/9)

Thứ Tư (21/9)

Thứ Năm (22/9)

Thứ Sáu (23/9)

Thứ bảy

 (24/9)

Chủ tịch UBND Quận

Nguyễn Quang Hiếu

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

 

8giờ00: Đi công tác

8giờ00: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phã Chñ tÞch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30:Đi học tại Thành uỷ

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v tại cơ quan

7giờ00: Chỉ đạo công tác cưỡng chế GPMB

Đi cơ sở

14giờ00: Bàn giao hồ sơ quy hoạch phân khu của Quận cho các phường

14giờ00: Đi học tại Thành uỷ

14giờ00:  Họp HĐ GPMB

14giờ00: Họp chuẩn bị cưỡng chế GPMB

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ15: Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ00: Dự giám sát HĐND

 

8giờ00:  Họp về rà soát thủ tục hành chính

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ00: Tiếp dân

 

Đi cơ sở

14giờ00: Họp HĐ thi đua khen thưởng

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: Dự giám sát của HĐND Quận

Phó chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ15: Chào cờ

8giờ00: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ00: Đi học

8giờ00: L/v tại cơ quan

8giờ30: Đi học

8giờ00: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

 

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với phòng TNMT về công tác cấp GCN

14giờ00: L/v với sở TNMT

14giờ00: Đi học

14giờ00: Dự giám sát của HĐND Quận

 

Tải về tại đây: