Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 21/12/2015 đến ngày 26/12/2015
22/12/2015 | 09:58

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (21/12)

Thứ Ba (22/12)

Thứ Tư (23/12)

Thứ Năm (24/12)

Thứ Sáu (25/12)

Thứ bảy

 (26/12 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Công bố quyết định công tác cán bộ

9giờ00: L/v với phòng TCKH về thực hiện kế hoạch 2016

8giờ30:  L/v tại cơ quan

8giờ30: L/v với Thanh tra quận về một số vụ việc tồn đọng

8giờ30: Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00:  Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

15giờ30: Đi thăm viện y học cổ truyền quân đội và Viên nghiên cứu điều trị phóng xạ

14giờ00: Hội ý thường trực Quận ủy

14giờ00:  L/v với phòng Nội vụ về công tác trọng tâm 2016

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00: L/v với CT các phường và một số phòng ban về KH 2016

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Chỉ đạo công tác cưỡng chế GPMB

8giờ30: Công bố quyết định công tác cán bộ

9giờ00: L/v với phòng TCKH về thực hiện kế hoạch 2016

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

Đi cơ sở

14giờ00: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

14giờ00:  Họp GPMB

14giờ00:  L/v với phòng Nội vụ về công tác trọng tâm 2016

14giờ00: Họp Ban thường vụ Quận ủy

14giờ00: L/v với CT các phường và một số phòng ban về KH 2016

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Công bố quyết định công tác cán bộ

9giờ00: L/v với phòng TCKH về thực hiện kế hoạch 2016

8giờ30: Họp Bộ tư lệnh thủ đô

10giờ30: Đi chúc mừng các cơ sở tôn giáo

8giờ30: L/v với Thanh tra quận về một số vụ việc tồn đọng

8giờ30: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

14giờ00: Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

14giờ00:  L/v về sửa chữa nhà cho người có công

14gi14giờ00:  L/v với phòng Nội vụ về công tác trọng tâm 2016

14giờ00: L/v với Hội LHPN thành phố

14giờ00: L/v với CT các phường và một số phòng ban về KH 2016

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Công bố quyết định công tác cán bộ

9giờ00: L/v với phòng TCKH về thực hiện kế hoạch 2016

9giờ30: Đi chúc mừng các cơ sở tôn giáo

8giờ30: L/v với Thanh tra quận về một số vụ việc tồn đọng

8giờ30: L/v tại cơ quan

Đi cơ sở

15giờ30: L/v với phòng TNMT về cấp GCN

14giờ00: L/v với phòng TNMT về cấp GCN

14gi14giờ00:  L/v với phòng Nội vụ về công tác trọng tâm 2016

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v với CT các phường và một số phòng ban về KH 2016

Tải về tại đây