Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 28/12/2015 đến ngày 02/01/2016
30/12/2015 | 09:47

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (28/12)

Thứ Ba (29/12)

Thứ Tư (30/12)

Thứ Năm (31/12)

Thứ Sáu (01/01)

Thứ bảy

 (02/01 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Họp kiểm điểm tập thể Ban thường vụ

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Công bố quyết định về công tác cán bộ

9giờ30:  Tổng kết công tác năm 2015

Nghỉ tết dương lịch

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp kiểm điểm tập thể Ban thường vụ

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Nghỉ tết dương lịch

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Chỉ đạo công tác cưỡng chế GPMB

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Công bố quyết định về công tác cán bộ

9giờ30:  Tổng kết công tác năm 2015

Nghỉ tết dương lịch

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp kiểm điểm tập thể Ban thường vụ

14giờ00:  Giao ban công tác kiểm soát TTHC

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Nghỉ tết dương lịch

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Họp kiểm điểm tập thể Ban thường vụ

8giờ30: L/v với phòng GD&ĐT quận

8giờ30: Công bố quyết định về công tác cán bộ

9giờ30:  Tổng kết công tác năm 2015

Nghỉ tết dương lịch

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp kiểm điểm tập thể Ban thường vụ

14giờ00:  Kiểm tra các di tích

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Nghỉ tết dương lịch

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Họp kiểm điểm tập thể Ban thường vụ

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Công bố quyết định về công tác cán bộ

9giờ30: Tổng kết công tác năm 2015

Nghỉ tết dương lịch

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Họp kiểm điểm tập thể Ban thường vụ

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Nghỉ tết dương lịch

Tải về tại đây