Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 14/12/2015 đến ngày 19/12/2015
15/12/2015 | 10:03

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (14/12)

Thứ Ba (15/12)

Thứ Tư (16/12)

Thứ Năm (17/12)

Thứ Sáu (18/12)

Thứ bảy

 (19/12 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Hội ý Thường trực Quận ủy

8giờ30: Họp HĐND Quận

8giờ30: Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ30: Dự hội nghị tổng kết thực hiện QĐ 47 của Thành phố (Quận đội)

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: Dự hội nghị quán triệt, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương

14giờ00:  Họp HĐND Quận

14giờ00: Họp BCN chương trình công tác Quận ủy (chương trình 02, 04)

14giờ00: Dự giải thể thao của Quận

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

8giờ30: Họp HĐND Quận

8giờ30: Đi học

8giờ30: Đi học

Đi cơ sở

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Họp HĐND Quận

14giờ00:  Đi học

14giờ00:  Đi học

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Tiếp đoàn của Sở GDĐT về kiểm tra trường chuẩn

8giờ30: Họp HĐND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ30: Kiểm tra cơ sở vật chất của trường THCS Thịnh Liệt, TH Thúy Lĩnh

Đi cơ sở

14giờ00:  Họp chương trình 05 của Quận ủy

14giờ00:  Dự kiểm điểm cuối năm (chi bộ LĐTBXH)sss

14giờ00:  Họp HĐND Quận

14giờ00: Dự kiểm điểm cuối năm (chi bộ VHTT)

14giờ00: L/v với Nội vụ về nhiệm vụ trọng tâm và KH năm 2016

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Hội nghị phát động đợt cao điểm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

8giờ30: Họp HĐND Quận

8giờ30: L/v tại cơ quan

8giờ00: Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00: Kiểm tra dự án đường Nội đồng

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Họp HĐND Quận

14giờ00: Họp BCN chương trình công tác Quận ủy (chương trình 02, 04)

14giờ00: L/v tại cơ quan

Tải về tại đây