Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Quận tuần từ ngày 05/9/2016 đến 10/9/2016
09/09/2016 | 08:42

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (05/9)

Thứ Ba (06/9)

Thứ Tư (07/9)

Thứ Năm (08/9)

Thứ Sáu (09/9)

Thứ bảy

 (10/9 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ15: Dự khai giảng

8giờ30:  Họp Thành phố

10giờ00: L/v với Trường TDTT Thanh thiếu nhi 

8giờ00: Đối thoại với các hộ dân GPMB đường 2,5 Đầm Hồng QL1A

8giờ30: Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ00:  Đại hội Hội chữ thập đỏ

Đi công tác

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận

14giờ00:  Hội ý TTQU

15giờ00: L/v với công ty công viên cây xanh HN

14giờ00:  Họp Thành phố

15giờ00:  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận

13giờ50:  Họp Thành phố

15giờ00:  Họp BCĐ CNTT

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ15: Dự khai giảng

8giờ30: Họp chuẩn bị đối thoại với các hộ dân

8giờ00: Đối thoại với các hộ dân GPMB đường 2,5 Đầm Hồng QL1A

8giờ30: Họp Ban thường vụ Quận ủy

8giờ00:  Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận

14giờ00: Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tại Thanh Trì

15giờ00:  L/v với công ty công viên cây xanh HN

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ15: Dự khai giảng

8giờ00: Kiểm tra hộ nghèo

10giờ00: L/v với Trường TDTT Thanh thiếu nhi 

8giờ30:   L/v tại cơ quan

8giờ30:   L/v tại cơ quan

8giờ00: Đại hội Hội chữ thập đỏ

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận

14giờ00: Họp về quy trình tuyển dụng điều động giáo viên

14giờ00:  L/v tại cơ quan

15giờ00:  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

7giờ15: Dự khai giảng

8giờ30:   L/v tại cơ quan

8giờ30: Kiểm tra hiện trạng công tác cấp GCN

8giờ30:  Họp Thành phố

9giờ30: Họp về công tác   đấu giá quyền sử dụng đấts

Đi cơ sở

14giờ00: Họp Lãnh đạo UBND quận

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Tải về tại đây: