Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 11/7/2016 đến ngày 16/7/2016
14/07/2016 | 09:21

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (11/7)

Thứ Ba (12/7)

Thứ Tư (13/7)

Thứ Năm (14/7)

Thứ Sáu (15/7)

Thứ bảy

 (16/7 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện chương trình 09 của Thành ủy về phát triển Đảng trong doanh nghiệp

8giờ00:   L/v với Thông tấn xã Việt Nam

8giờ30:  Họp Thành ủy

10giờ00: Họp về dự án đường Tam Trinh

8giờ30: Họp giao ban  UBND Thành phố

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Hội ý TTQU

14giờ00:  L/v với báo Nhân dân

14giờ00:  Họp BCH Đảng bộ Quận

14giờ00:  Giao ban Ủy viên UBND quận với Chủ tịch các phường về đánh giá 6 tháng đầu năm 2016

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Họp Hội đồng GPMB quận

8giờ00:   L/v tại cơ quan

8giờ30:  Họp về dự án KĐT mới Đại Kim, Trũng Kênh

10giờ00: Họp về dự án đường Tam Trinh

8giờ30:  Tiếp dân

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Họp BCH Đảng bộ Quận

14giờ00:  Giao ban Ủy viên UBND quận với Chủ tịch các phường về đánh giá 6 tháng đầu năm 2016

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

7giờ45: Chào cờ

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND Quận

8giờ30: Dự khám bệnh của đối tượng chính sách

8giờ30:  Họp về VSAT thực phẩm

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

14giờ00: Dự tập huấn của TTDS quận

14giờ00: Họp Hội đồng xét khen thưởng sáng kiến sáng tạo

14giờ00:  Giao ban công tác Văn xã

Đi công tác

Đi công tác

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

8giờ30:  L/v với sở TNMT về cấp GCN

Đi cơ sở

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

14giờ00:  Giao ban Ủy viên UBND quận với Chủ tịch các phường về đánh giá 6 tháng đầu năm 2016

Tải về tại đây: