Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Quận từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
07/07/2016 | 14:19

Lãnh đạo

UBND Quận

Thứ Hai (04/7)

Thứ Ba (05/7)

Thứ Tư (06/7)

Thứ Năm (07/7)

Thứ Sáu (08/7)

Thứ bảy

 (09/7 )

Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Quang Hiếu

8giờ30: Lễ khánh thành tuyến đường phía Đông

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND quận

8giờ30:  Họp BCH Đảng bộ Quận

8giờ30:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

8giờ30:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

Đi cơ sở

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Hội ý TTQU

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Hải

8giờ30: Lễ khánh thành tuyến đường phía Đông

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND quận

8giờ30:  Họp BCH Đảng bộ Quận

8giờ30:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

8giờ30:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v về các trường hợp vi phạm Luật đê điều

14giờ00:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

14giờ00: L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Trần Quý Thái

8giờ30: Lễ khánh thành tuyến đường phía Đông

8giờ30: Họp Lãnh đạo UBND quận

8giờ30:  Họp BCH Đảng bộ Quận

8giờ30:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

8giờ30:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

Đi cơ sở

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00: L/v tại cơ quan

14giờ00:  L/v tại cơ quan

14giờ00:  Họp HĐND quận kỳ họp thứ hai

14giờ00:  L/v tại cơ quan

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kiều Oanh

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

 

 

Tải về tại đây: