Phổ biến giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGD về phòng, chống xâm hại trẻ em
Ngày đăng 15/09/2022 | 12:33

Trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, khi trẻ bị xâm hại sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài không chỉ cho trẻ em mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình trẻ bị xâm hại và cộng đồng xã hội, gây hoang mang, bất bình trong quần chúng Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh và trật tự xã hội tại địa phương.

     Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND Quận quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn Quận và là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thời gian qua, phòng Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiện PBGDPL về trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng, đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản liên quan đến trẻ em như: Hiến pháp; Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em; Bộ Luật Hình sự; Luật Trẻ em; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình;…

     Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em được thực hiện phong phú, đa dạng như: tổ chức hội nghị, thi tìm hiểu pháp luật, Cổng, trang thông tin điện tử, tin bài, in ấn tài liệu tờ rơi, tờ gấp đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quận. Tư pháp phường cũng đã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức PBGDPL về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương với hàng trăm lượt người tham gia. Công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi cũng được chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực.Việc đăng ký nuôi con nuôi về cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp nhận nuôi con nuôi đều thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nên các trẻ em đều được phát triển bình thường, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

     Ngoài ra, đã phối hợp với Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện có hiệu quả công tác này trên địa bàn Quận, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng trăm lượt người.

     Thời gian tới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em cần chú trọng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép trong các hoạt động xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các hoạt động thể thao nhân các ngày lễ lớn tại các địa đơn vị, địa phương; đa dạng hóa hình thức tổ chức, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, làm cho cán bộ và Nhân dân hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thường xuyên nêu gương tốt, gương mẫu và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi bạo hành trong gia đình; phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cho trẻ em, đặc biệt là trong các trường học, nhất là phổ biến cho các em hiểu được quy định mới của pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm.

     Với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, hi vọng trong thời gian tới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực./.

Nguồn: phòng Tư pháp quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận