Phổ biến giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
Ngày đăng 15/09/2022 | 12:42

Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là một hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý cộng đồng, được thành lập ở cấp xã. Thành viên của Câu lạc bộ bao gồm đại diện của chính quyền, tư pháp xã, các tổ chức đoàn thể cáp xã, thôn và các hòa giải viên. Mục đích sinh hoạt Câu lạc bộ là để tạo điều kiện cho những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý ở địa phương có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với nhau về các tình huống pháp luật xảy ra trên thực tế tại địa phương trên cơ sở đối chiếu, vận dụng các quy định của pháp luật để tìm ra cách thức giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể.

     Thông qua đó, người dân có thể tự hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp dân sự tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng và giúp người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Ngoài việc tư vấn pháp luật đối với vụ việc đơn giản, hòa giải, Câu lạc bộ còn có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoạt động, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của công dân.

     Câu lạc bộ thường sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần dưới sự hướng dẫn của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Chủ đề sinh hoạt của Câu lạc bộ là đánh giá những việc đã làm, xây dựng phương hướng công tác, trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, hòa giải các tranh chấp, vướng mắc tại địa phương, các vướng mắc của chính hội viên, tổ chức các lớp học cập nhật các văn bản pháp luật mới, nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật cho cộng đồng.

     Nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ thường tập trung vào những vấn đề như: Nghe những thông tin mới về pháp luật, thời sự, thảo luận về các tình huống pháp lý xảy ra thực tế tại cơ sở; khai thác tủ sách pháp luật; tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong các chế định pháp lý; tìm hiểu về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan hành chính, của cán bộ công chức, viên chức trong một số lĩnh vực hoạt động; tìm hiểu về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; thảo luận, tìm hiểu về các chính sách ưu đãi, miễn giảm nghĩa vụ đối với người nghèo, người có công, người già cô đơn, người dân tộc thiểu số; tìm hiểu các luật tục của địa phương; trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện tư vấn pháp luật, hòa giải những tranh chấp ở địa phương...

    Với cách thức tổ chức và nội dung sinh hoạt như trên, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là một hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả và có chiều sâu. Các hội viên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ không chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật một chiều mà còn có cơ hội trao đổi, thảo luận, vận dụng chính các quy định pháp luật đã được tìm hiểu để giải quyết các vướng mắc thực tế xảy ra trên địa bàn. Việc sinh hoạt theo định kỳ tạo ra “sân chơi” thường xuyên, ổn định cho người dân tại địa phương trong việc cập nhật kiến thức pháp luật mới, giúp hình thành thói quen “sống và làm việc theo pháp luật” cũng như trau dồi kỹ năng vận dụng pháp luật để tự giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống hàng ngày tại cộng đồng.

     Để việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mô hình Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý được tiếp tục triển khai hiệu quả cần tập trung vào một số vấn đề sau:

     - Cần có văn bản hướng dẫn thống nhất việc thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, cụ thể nên quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền ra quyết định thành lập và ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; bố trí địa điểm sinh hoạt và các phương tiện thiết yếu cho Câu lạc bộ.

     - Trung tâm trợ giúp pháp lý có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ sinh hoạt Câu lạc bộ, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn, hòa giải cho thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, cung cấp tài liệu pháp luật cho Câu lạc bộ.

     - Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý định kỳ hàng tháng với những nội dung thiết thực; kết hợp giữa sinh hoạt đánh giá công tác với sinh hoạt chuyên đề pháp luật (nói chuyện, trao đổi theo chủ đề về các vấn đề pháp luật có liên quan trực tiếp đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại cơ sở mà người dân thường có nhiều vướng mắc và được nhiều người quan tâm) với việc giải quyết các tình huống cụ thể, nổi cộm tại địa phương.

     - Kết hợp hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ pháp luật...

Nguồn: phòng Tư pháp quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận