Phổ biến giáo dục pháp luật

Ban đại diện Người cao tuổi và Hội Luật gia quận phối hợp tuyên truyền pháp luật
Ngày đăng 15/09/2022 | 17:59

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Quận; Ban đại diện NCT quận và các tổ chức Hội NCT 14 phường trên địa bàn quận luôn làm tốt công tác chăm sóc, phát huy NCT không chỉ về vật chất, tinh thần và còn quan tâm tới quyền lợi của NCT và hội viên NCT. Trong đó có hỗ trợ, tư vấn Pháp lý cho NCT.

     Nhân “Tháng hành động vì NCT” và kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2022) Ban ĐDNCT quận đã Hướng dẫn và tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Ngày 1/10 như: Tham mưu cho MTQ quận tặng 8 xuất quà trợ giá mỗi xuất 500.000 đồng; chuyển 2 xuất quà của UBMTTQ và BĐD NCT Thành phố mỗi xuất 500.000 đồng. Đặc biệt, ngày 30/8/2022 BĐD NCT đã phối hợp với Hội Luật gia Quận tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật; Tư vấn pháp lý và trợ giúp pháp lý cho NCT trên địa bàn Quận Hoàng Mai về thừa kế, di chúc Luật NCT Việt Nam”. Thành phần tham dự gồm Ủy viên BCH, Đại biểu Chi hội trưởng của tổ chức Hội cơ sở 14 Phường. Tổng số thành viên tham dự Hội nghị tuyên truyền 230 người.

     Thông qua Hội nghị tuyên truyền đã giúp cho BCH các tổ chức Hội nắm được những nội dung cơ bản của Luật thừa kế. Luật NCT làm cơ sở để cán bộ Hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong NCT và hội viên NCT.  Đây là việc làm thiết thực của các cấp hội NCT trên địa bàn quận trong công tác tuyên truyền Pháp luật và cũng là làm tốt hơn công tác chăm sóc NCT về mặt tinh thần nhân kỷ niệm 32 năm Ngày “Quốc tế NCT” 01/10/2022 và “Tháng hành động vì NCT” Việt Nam.

Nguồn: Hội Người cao tuổi

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận