Phổ biến giáo dục pháp luật

Hồ sơ, thủ tục miễn học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo
Ngày đăng 19/09/2022 | 09:02

1. Đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như quy định nêu trên, trẻ em, học sinh hoặc sinh viên thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được miễn học phí.

     2. Hồ sơ miễn học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

     2.1. Hồ sơ miễn học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

- Đơn đề nghị miễn học phí;

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng sau:

+ Giấy xác nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định;

+ Giấy khai sinh và giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định.

     2.2. Số lượng hồ sơ miễn học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

- 01 bộ hồ sơ đối với giấy tờ trên kèm đơn đối với: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập

- 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập đối với: Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. 

Ngoài số lượng hồ sơ trên, mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính, Sở Tài chính, thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, học sinh, sinh viên không phải nộp “Giấy khai sinh” và “Sổ hộ khẩu thường trú”.

3. Trình tự thực hiện miễn học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Bước 1: Nộp đơn

Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên; Học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập nộp Đơn và bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc một trong các giấy tờ được quy định để minh chứng thuộc đối tượng miễn học phí.

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử.

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị miễn của cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ và duyệt (lập) danh sách học sinh được miễn học phí để thực hiện việc miễn học phí.

Nguồn: Hội Luật gia quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận