Phổ biến giáo dục pháp luật

Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19 năm 2021

Ngày đăng 13/07/2021 | 08:51 AM
1. Chế độ phụ cấp cho người tham gia chống dịch COVID-19 mới nhất Nghị quyết 16/NQ-CP  ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh...

Thông tư số 03/2021/TT-BTP: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2017/TT-BTP, Thông tư 12/2018/TT- BTP trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 13/07/2021 | 08:48 AM
Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một...

13 nhóm hành vi bị nghiêm cấm về cư trú từ ngày 01/7/2021

Ngày đăng 13/07/2021 | 08:46 AM
Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành. Luật gồm 7 chương, 38 điều. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước...

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 7

Ngày đăng 13/07/2021 | 08:42 AM
Tháng 7 là thời điểm nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực. Đặc biệt, việc Luật Cư trú có hiệu lực kéo theo nhiều thay đổi trong đăng ký thường trú, tạm trú cũng như cấp sổ hộ khẩu, làm căn cước...

Những điểm nổi bật của mô hình chính quyền đô thị đang thí điểm tại Hà Nội

Ngày đăng 13/07/2021 | 08:39 AM
Từ ngày 01/7/2021, 12 quận và Thị xã Sơn Tây của Thành phố Hà Nội sẽ vận hành mô hình chính quyền đô thị, cấp phường chỉ có UBND, không còn HĐND.

Người thuê hoặc mượn xe gây tai nạn, chủ xe phải liên đới bồi thường

Ngày đăng 06/07/2021 | 03:18 PM
Theo quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015, bồi thường thiệt hại phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất với cá nhân, hộ gia đình

Ngày đăng 06/07/2021 | 03:17 PM
Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79 sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất nêu tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất tái...

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Ngày đăng 06/07/2021 | 03:15 PM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...

Tuổi nghỉ hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng 06/07/2021 | 03:14 PM
Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao...

Từ 01/7/2021, bán nhà bị xóa hộ khẩu

Ngày đăng 06/07/2021 | 03:12 PM
Đây là nội dung nổi bật, đáng chú ý được quy định tại Luật Cư trú 2020 do Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

05 thay đổi ảnh hưởng đến người thuê nhà, trọ từ 01/7/2021

Ngày đăng 06/07/2021 | 03:09 PM
Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định mới ảnh hưởng đến những người thuê nhà, thuê trọ

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:46 AM
Khi xảy ra tranh chấp đất đai, các bên tranh chấp có thể tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải ở cơ sở bằng cách gửi đơn yêu cầu/đơn đề nghị tổ chức hòa giải đến UBND cấp xã nơi có đất...

Người dân được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:44 AM
Căn cứ theo Luật Tiếp cận thông tin 2016, người dân được quyền lập Phiếu yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định như sau:

Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực XDPL, BTTP, HCTP, BTNN và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:41 AM
Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 741/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường...

Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:38 AM
Ngày 20/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận