Phổ biến giáo dục pháp luật

Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung vào các nội dung nào

Ngày đăng 13/05/2021 | 04:39 PM
Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần tập trung vào các nội dung sau đây:

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:36 PM
Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP: Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 01/7/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:27 PM
Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000...

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:24 PM
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn...

Đối tượng phải làm căn cước công dân gắn chíp trước 01/7/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:21 PM
Đối tượng phải làm căn cước công dân gắn chíp trước 01/7/2021

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:15 PM
Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021

Hình thức vận động bầu cử

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:13 PM
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, hình thức vận động bầu cử của người ứng cử được quy định như sau:

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:10 PM
Bảo đảm 4 nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đó là 4 nguyên tắc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ở nước ta hiện nay. 4 nguyên tắc này đã được quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và...

Vận động bầu cử

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:06 PM
Vận động bầu cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc của người ứng cử với cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử...

Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:02 PM
Hiện người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Theo Điều 68 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND,...

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri

Ngày đăng 10/05/2021 | 05:56 PM
Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của cử tri. Hiến pháp năm 2013 hiến định tại Điều 6: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà...

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tới cán bộ, Hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan, đơn vị thuộc Quận

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:44 AM
Trong các ngày 12/4 và 24/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tới cán bộ, Hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn viên,...

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:38 AM
Trong các ngày 09/4, 15/4 và 28/4, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính...

Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:32 PM
Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử

Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về danh sách cử tri

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:29 PM
Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về danh sách cử tri

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận