Phổ biến giáo dục pháp luật

04 trường hợp bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:20 AM
Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động năm 2019 thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và...

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có Sổ đỏ

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:16 AM
Tranh chấp đất đai xảy ra ngày càng phổ biến, nhất là khi giá trị quyền sử dụng đất ngày một tăng cao. Để giúp người dân biết về quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, sau đây là thủ tục giải...

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:13 AM
Hiện nay, tranh chấp đất đai xảy ra phổ biến, trong đó có tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau. Để các bên nắm rõ quá trình giải quyết, dưới đây là thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai...

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:37 PM
     Ngày 06/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 721/UBND-TP về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm...

Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi hành án hình sự

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:36 PM
     Ngày 02/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của...

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:34 PM
     Ngày 05/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:30 PM
     Ngày 25/3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ...

Quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:27 PM
Ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư này quy định về...

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:26 PM
Ngày 09/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:14 PM
Tại Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, có hiệu lực từ ngày 03/3/2021. Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà...

Đảm bảo hơn về tính khả thi, minh bạch, thuận lợi trong thi hành quy định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:12 PM
Ngày 19/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhằm góp phần đảm bảo quy định liên quan của Bộ luật này được thi hành...

Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:11 PM
Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công...

Nghị định số 24/2021/NĐ-CP: Quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:06 PM
Ngày 23/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập (cơ sở giáo dục). Nghị định quy định về Quản...

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP: Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:03 PM
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền...

06 điều cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:01 PM
Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân). Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử đại biểu Quốc hội,...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận