Phổ biến giáo dục pháp luật

Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử?

Ngày đăng 12/04/2021 | 02:59 PM
Căn cứ Hiến pháp 2013 quy định:

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4/2021

Ngày đăng 12/04/2021 | 02:53 PM
Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch covid-19

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:58 AM
Ngày 22/3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 570/UBND-TP yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn...

Kết quả công tác tư pháp tháng 3 năm 2021

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:56 AM
Trong tháng 3/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận triển khai các Kế hoạch về lĩnh vực Tư pháp, cụ thể:

Kết quả công tác tư pháp quý I năm 2021

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:54 AM
Trong Quý I/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND quận ban hành 10 Kế hoạch công tác tư pháp và tham mưu UBND Quận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch:

Ý nghĩa 12 số trên thẻ Căn cước công dân

Ngày đăng 26/03/2021 | 04:39 PM
Năm 2016, Việt Nam bắt đầu thay chứng minh nhân dân (CMND) bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch. Đến đầu năm 2021, thẻ CCCD mã vạch tiếp tục được thay thế bởi CCCD gắn chip trên phạm vi toàn...

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP: Tăng cường quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Ngày đăng 26/03/2021 | 04:37 PM
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng. Cụ thể, về sử dụng vật liệu xây dựng...

Cải cách tư pháp: Bước chuyển mạnh mẽ của các cơ quan Tư pháp

Ngày đăng 26/03/2021 | 04:35 PM
Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong những năm qua, nền tư pháp Việt Nam đã có bước phát triển, đạt nhiều kết...

Ban hành 10 mẫu Giấy phép xây dựng mới từ 03/3/2021

Ngày đăng 26/03/2021 | 04:31 PM
Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã quy định đến 10 mẫu Giấy phép xây dựng mới, áp dụng từ 03/3/2021. Các mẫu Giấy phép xây dựng này gồm:

Cần mang giấy tờ gì khi làm Căn cước công dân gắn chip

Ngày đăng 26/03/2021 | 04:29 PM
Theo Thông tư 11/2016/TT-BCA, Thông tư 48/2019/TT-BCA, để làm thủ tục cấp Căn cước công dân, người dân cần đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an cấp huyện. Khi đi,...

Áp dụng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 13/03/2021 | 11:36 AM
Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật. Việc áp dụng văn bản QPPL đúng nguyên tắc, phù hợp sẽ dẫn đến kết quả xử lý...

Tiếp tục quan tâm tới quyền tiếp cận pháp luật của người dân

Ngày đăng 13/03/2021 | 11:35 AM
Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn quận Hoàng Mai...

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 13/03/2021 | 11:34 AM
Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) thời gian qua đã góp phần tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và một số nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội....

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày đăng 13/03/2021 | 11:32 AM
Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2019 có ảnh hưởng đến quan hệ lao động là quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 3/2021

Ngày đăng 13/03/2021 | 11:29 AM
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 3/2021

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận