Phổ biến giáo dục pháp luật

Quy định về lao động là người giúp việc gia đình trong Bộ Luật lao động

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:24 AM
Ngày 14 tháng 12, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó có quy...

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp, phòng Tư pháp

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:22 AM
Ngày 21/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban...

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP: Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:20 AM
Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa...

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:18 AM
Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với tổ chức lên đến...

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:16 AM
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định quy định: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm triển khai Bảo hiểm bắt...

Căn cứ pháp lý - Cơ sở để kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:14 AM
Căn cứ pháp lý được xem là cơ sở để kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản. Khi tiến hành kiểm tra một văn bản QPPL, người có thẩm quyền kiểm tra sẽ xem xét nội dung của văn...

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: Những trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:12 AM
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân...

Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 05/03/2021 | 10:55 AM
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ...

Năm 2021, người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Ngày đăng 05/03/2021 | 10:51 AM
Nghị định 148/2020 của Chính phủ có hiệu lực sẽ có nhiều điểm mới liên quan đến việc cấp sổ đỏ, trong đó người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu song phải đáp ứng thời gian...

11 nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam

Ngày đăng 05/03/2021 | 10:46 AM
Bộ Y tế vừa xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility (Giải pháp tiếp cận vắc xin ngừa COVID-19 toàn cầu) hỗ trợ

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Ngày đăng 23/02/2021 | 12:00 PM
Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Gắn công tác xây dựng pháp luật với phổ biến và thi hành pháp luật

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:59 AM
Trong những năm qua, thể chế trong lĩnh vực PBGDPL tiếp tục được hoàn thiện, triển khai và phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. Cùng với việc đặt trọng tâm tổ chức thực hiện Luật PBGDPL có...

Hòa giải ở cơ sở - thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:57 AM
Hòa giải ở cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp xuất phát từ truyền thống nhân văn, tinh thần đoàn kết, hòa hiếu của dân tộc. Việc hòa giải cơ sở được phát huy sẽ gắn kết cộng đồng dân cư,...

Quy định về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:53 AM
Ngày 08/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:49 AM
Tại Việt Nam, trong những ngày qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận