phường đại kim

Phường Đại Kim tổ chức triển khai Kế hoạch Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2020
Ngày đăng 15/09/2020 | 17:02  | View count: 196

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND quận Hoàng Mai về “Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020”, ngày 01/9/2020, phường Đại Kim đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến triển khai Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND phường Đại Kim về việc “Triển khai công tác xóa mù chữ và điều tra phổ cập giáo dục các độ tuổi trên toàn địa bàn phường” và hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp, điều tra, thu thập thông tin, biến động về công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2020.

     Từ ngày 01/9/2020 - 10/9/2020: Các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố tiến hành điều tra, ghi chép số liệu, cập nhật thông tin phổ cập tại các hộ gia đình thuộc địa bàn phụ trách và gửi về Bộ phận VHXH phường.

     - Từ ngày 12/9/2020 - 21/9/2020: Các nhà trường tiến hành nhận thông tin từ các đồng chí Tổ trưởng, theo địa bàn được phân công và cập nhật dữ liệu vào phần mềm PCGD.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thái - ĐUV, PCT UBND - Trưởng Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục phường nhấn mạnh: Công tác điều tra Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục là hoạt động thường niên hàng năm của các địa phương trên cả nước. Chính vì vậy, yêu cầu các đồng chí điều tra viên là các tổ trưởng tổ dân phố và các đồng chí cán bộ giáo viên các nhà trường được phân công thực hiện công tác phổ cập giáo dục, trong quá trình thu thập thông tin, điều tra, cập nhật số liệu vào phần mềm phổ cập giáo dục cần nghiêm túc, khách quan, trung thực, không bỏ xót và đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.