phường đại kim

Phường Đại Kim triển khai hướng dẫn bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, Tổ dân phố Văn hóa năm 2020
Ngày đăng 30/10/2020 | 15:36  | View count: 129

Chiều ngày 16/10/2020, UBND phường Đại Kim đã tổ chức Hội nghị triển khai Văn bản số 495/CV-UBND ngày 05/10/2020 về việc triển khai việc đánh giá, xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ

     Thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai về triển khai thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thái - Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường, đã triển khai Văn bản đồng thời phổ biến bảng chấm điểm gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa để các Tổ dân phố về triển khai thực hiện tại khu dân cư, tổ dân phố của mình sao cho chính xác và hiệu quả.

     Theo Hướng dẫn:

     - Từ ngày 15/10/2020 đến 25/10/2020: Tổ trưởng các TDP chủ trì tổ chức Hội nghị bình xét GĐVH năm 2020 tại tổ dân phố theo trình tự quy định. Chậm nhất đến ngày 28/10/2020, các tổ dân phố gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” theo qui định qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường.

     - Căn cứ hồ sơ hợp lệ các tổ dân phố gửi, Chủ tịch UBND phường ra Quyết định công nhận danh hiệu GĐVH năm 2020 của từng tổ dân phố. Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo quận Hoàng Mai. Thời gian thực hiện xong trước ngày 05/11/2020.

     - UBND phường tổ chức bình xét danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" theo quy trình và hoàn thiện hồ sơ báo cáo quận. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/11/2020.

     - Từ ngày 05/11 đến 18/11/2020: Phối hợp với UB MTTQ phường chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức Hội nghị biểu dương các GĐVH vào dịp “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ có thông báo cụ thể đến các tổ dân phố).

     Việc tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ở khu dân cư là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, để các gia đình các tổ dân phố thi đua trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội, thực hiện tang văn minh tiến bộ, tăng thêm tình cảm gắn bó đoàn kết, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hành vi ứng xử có văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn Phường văn minh đô thị./.