phường Mai động

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mai Động, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 15/02/2019 | 09:48  | View count: 911

Sáng ngày 23/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mai Động tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường. Tham dự Đại Hội, có đồng chí Nguyễn Anh Cường-UVTV-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai; đồng chí Lê Tuyết Hương-Quận ủy viên-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trần Văn Vịnh-Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ 13 Khu dân cư và 105 vị đại biểu chính thức dự Đại Hội

     Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới và Hiệu quả”, Đại hội đã nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong nhiệm kỳ 2014-2019. Trong nhiệm kỳ vừa qua, vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã ngày càng được khẳng định, chú trọng và phát huy trong hệ thống chính trị, qua đó đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là hạt nhân đoàn kết, liên minh, liên hiệp các tầng lớp xã hội, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường qua đó đã góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ.

     Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ phường đã cùng với UBND phường, các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động chăm lo người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn; Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện và chấp hành tốt quy ước, quy chế trong đó có Quy ước Tổ dân phố “An toàn-Văn Minh-Sạch đẹp”. Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị thành viên đã thực hiện, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được duy trì thường xuyên, hoạt động có chất lượng, hiệu quả đã nâng cao chất lượng giám sát, do vậy đã thể hiện được tiếng nói của nhân dân từ đó đã tạo niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của các cấp chính quyền từ phường đến cơ sở.

     Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mai Động đã hiệp thương bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu, thành phần. Sau phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hiệp thương cử 05 vị trong Ban thường trực gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Thường trực và 38 vị ủy viên Ủy ban MTTQ phường. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mai Động lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.