phường Mai động

Phường Mai Động tiếp tục thực hiện đảm bảo văn minh đô thị chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Ngày đăng 26/08/2019 | 09:39  | View count: 226

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 06/8/2019 về việc thực hiện tháng cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Ngày 09/8/2019, UBND phường Mai Động tổ chức Hội nghị triển khai ra quân thực hiện trật tự văn minh đô thị trên địa bàn phường. Tham dự có đồng chí Lê Tuyết Hương - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ; trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường

     Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở trong công tác quản lý trật tự văn minh đô thị; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn; đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc đi lại của người dân cũng như các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc Khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019) trên địa bàn phường.

     UBND phường xây dựng Kế hoạch, phân công gắn trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đơn vị từ phường đến khu dân cư, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc, các đơn vị thuộc phường trong việc nâng cao trách nhiệm hoạt động tự quản: Công an, y tế, văn hóa, đô thị, bảo vệ dân phố và điện diện các đoàn thể phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn thanh niên. UBND phường tổ chức ra quân thực hiện trật tự văn minh đô thị vào các gày 12, 13, 14/8/2019 và tiếp tục duy trì thường xuyên với phương pháp vừa tuyên truyền vừa xử lý những sai phạm của các tổ chức cá nhân nhằm từng bước nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành nếp sống văn minh đô thị của người dân trên địa bàn phường./.