phường Mai động

Phường Mai Động tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 27/08/2019 | 09:13  | View count: 186

Thực hiện Chỉ đạo của Quận ủy Hoàng Mai về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19/8/2019, Đảng uỷ phường Mai Động tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường

     Dự hội nghị, có các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường, các đồng chí trưởng-phó các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội của phường; các đồng chí trong chi ủy, tổ trưởng tổ đảng và các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú của 18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận 13 khu dân cư và tổ trưởng 58 tổ dân phố trên địa bàn phường.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương - Nguyên là Tổng biên tập Tập chí thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những nội dung trọng tâm, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tháng 5/1969). Việc triển khai quán triệt Nghị Chỉ thị nhằm kịp thời thông tin về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để cán bộ, đảng viên được cập nhật và hiểu đúng về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ các cấp, cũng như những chính sách pháp luật của Nhà nước qua đó nghiêm túc thực hiện và chấp hành đầy đủ.

     Đảng ủy phường yêu cầu các chi bộ đảng trực thuộc sau khi đã được quán triệt tại phường về tổ chức triển khai, quán triệt tại chi bộ đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, các cán bộ chủ chốt ở khu dân cư./.