phường Mai động

Phường Mai Động tham gia hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ quận Hoàng Mai năm 2019
Ngày đăng 04/09/2019 | 14:34  | View count: 207

     Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-BTC ngày 09/8/2019 của Ban tổ chức Hội thao UBND quận Hoàng Mai về tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Hoàng Mai năm 2019. Để đảm bảo thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nội dung tổ chức Hội thao theo đúng kế hoạch của UBND quận, Ban tổ chức Hội thao Quận đã đề ra. Đảng ủy-HĐND-UBND phường đã chỉ đạo BCH quân sự phường thực hiện nghiêm túc các nội dung và đảm bảo đúng quân số, thời gian tham gia Hội thao theo kế hoạch số 54/KH-BCT của ban tổ chức Hội thao quận (từ ngày 27/8/2019 đến ngày 29/8/2019).