phường Mai động

Phường Mai Động triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019
Ngày đăng 02/10/2019 | 17:13  | View count: 89

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019; Ngày 18/9/2019, UBND phường Mai Động tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

     Đến dự hội nghị, có đồng chí Trần Văn Vịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Đảng ủy viên, PCT UBND phường cùng các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các Khu dân cư, tổ trưởng 58 tổ dân phố trên địa bàn.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Mạnh Hùng - PCT UBND phường triển khai Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND phường về rà soát hộ nghèo, cận nghèo phường Mai Động năm 2019. Mục đích rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn phường năm 2019; xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương và chuẩn Thành phố làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2020.

     Đối tượng rà soát là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Mai Động. Phương pháp rà soát là các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Vịnh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác rà soát đề nghị các đơn vị, bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình bám sát kế hoạch triển khai thực hiện. Quá trình rà soát phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, tiến độ, xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương./.