phường trần phú

Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân phường Trần Phú Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 15/06/2020 | 11:25  | View count: 227

Sáng ngày 08/6/2020, tại Hội trường trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Trần Phú đã tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND phường Trần Phú khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền của HĐND phường

     Tham dự kỳ họp, có đồng chí Vũ Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Hải Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Tiến Võ - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ phường; Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ phường, trưởng các ban ngành đoàn thể, chính trị, Bí thư các Chi bộ.

     Tại kỳ họp, các vị Đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đọc Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND phường Trần Phú Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nghiêm Xuân Hùng - Phó chủ tịch UBND phường trình bày Đề án số 01 ngày 20/5/2020 và Tờ trình số 14 ngày 04/6/2020 của UBND phường về thành lập tổ dân phố mới và Dự thảo Nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn phường Trần Phú. Đồng chí Đỗ Thúy Huyền - Trưởng Ban pháp chế HĐND trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về Đề án thành lập tổ dân phố mới của UBND phường. Các vị đại biểu HĐND đều biểu quyết nhất trí tán thành và thảo luận thông qua 100%.

     Tiếp theo, đồng chí Nghiêm Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường trình bày Tờ trình số 13 ngày 04 /6/2020 của UBND phường và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính. Đồng chí Đỗ Thúy Huyền - Trưởng Ban pháp chế HĐND trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính. Các vị đại biểu HĐND phường đều biểu quyết nhất trí tán thành và thảo luận thông qua 100%.

     Đồng chí Cao Xuân Hùng thay mặt cho Thường trực HĐND phường trình bày Đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường và tờ trình số 01/TTr-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường của 2 vị Đại biểu HĐND phường khóa III NK 2016 - 2021. Các vị đại biểu HĐND đều biểu quyết nhất trí tán thành và thảo luận thông qua 100%.

     Đồng chí Vũ Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường lên phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Trần Phú khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021./.